השקר בעידן של אי־ודאות

סופו של איש האמת להגיע לידי הכרה שהוא משקר כל ימיו פרידריך ניטשה השקר מופיע בכל תחומי החיים האנושיים . כל אדם שיקר במהלך חייו וממשיך בכך כל עוד הוא חי . כל אדם גם מוצא עצמו קורבן לשקרים של אחרים . יש שקרים פוגעים ויש שקרים היוצרים קרבה , יש שקרים מוסכמים ויש שקרים שנועדו להפיק תועלת . מכל מקום , היחס לשקר הוא דו משמעי . מצד אחד השקר נתפס כדבר רע שיש לעקור אותו , ומצד אחר השקר ממלא צורך חברתי חשוב והוא תנאי לחיים חברתיים תקינים . את השניות הזאת כלפי השקר אנחנו מוצאים כבר במקרא . המקרא מטיף להעדיף את האמת ולהימנע משקר : "נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה" ( תהלים לד , ( 14 " תאלמנה שפתי שקר" ( תהלים לא , ( 19 "דבר שקר ישנא צדיק" ( משלי יג , ( 4 ועוד דוגמאות רבות אחרות שקצרה היריעה מלהביאן . עם זאת המקרא מוכן לקבל שהשקר הוא תופעה אנושית . במקרא מוצג השקר כבר בסיפור קין והבל . כאשר אלוהים שואל את קין לאחר רצח אחיו : "אי הבל אחיך " ? קין משקר כדי להימנע מעונש ואומר : "לא ידעתי , השומר אחי אנוכי " ? ( בראשית ד . ( 9 השקר מתגלה וקין נענש . בהמשך מסופר על שקרים המיוחסים לדמויות מרכזיות ביותר במקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן