דונה הראווי מניפסט לסייבורג: מדע, טכנולוגיה ופמיניזם סוציאליסטי בשלהי המאה העשרים, 1985

Feminism in the Late Twentieth Century , 1985 A Manifesto for Cyborgs : Science , Technology and Socialist Donna Haraway / 7 JA" 70 : dirm בר הקדמה : שרון הלו 1 דונה הראווי , ילידת , 1944 היא פרופסור בחוג להיסטוריה של התודעה באוניברסיטת קליפורניה בסנטה קרח ואחת ההוגות המובילות בזרם המכונה ס"ברפמיניזם . [ cyberfeminism ] לאחר קבלת תואר דוקטור בביולוגיה מאוניברסיטת "ל , הראווי החלה לעסוק בספריה ביחס המורכב בין פמיניזם ומדע , ובעיקר ביחסים בין בני האדם למכונות . היא בוחנת את האופנים שבהם הביוטכנולוגיה מבנה מחדש את גופנו , ומובילה אותנו לעידן פוסט אנושי , [ human post- ] שב / בני כלא"ם יהפכו לנורמה . הראווי משתמשת בדמות הסייבורג [ cyber-organism ] כדימוי למצב האונטולוגי שבו אנו נמצאים . היא הרחיבה את הגדרת המושג וכללה בתוכו גם יצורים חיים המקיימים יחסי גומלין עם מכונות , או יצורים המתקשרים ביניהם בעזרת ממשקים טכנולוגיים . מבחינתה של הראווי , הסייבורג אינו רק הכלאה של אורגניזם ומכונה אלא גם הכלאה של מציאות חברתית ובדיון . הממשק והשילוב בין אורגניזם ביולוגי לטכנולוגיה הם המאפשרים את שיכתוב ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר