בל הוקס אחיות: סולידריות פוליטית בין נשים, 1984

Sisterhood : Political Solidarity among Women , 1984 bell hooks תרגום : דפנה עמית ודלית באום הקדמה : שרון הלו בל הוקס , ילידת , 1952 היא בין הבולטות בהוגות הפמיניסטיות הכותבות היום והנציגה הרהוטה ביותר של "הפמיניזם השחור" בארצות הברית . הוקס מאמינה שכדי שהפמיניזם יהפוך לרלבנטי ולמנוף לשינוי חברתי יש לעשותו נגיש לכול , במיוחד לאלו שאינם בקיאים בתיאוריות פמיניסטיות או בלימודי נשים ומגדר כתחום אקדמי . הצגה פופולרית של התיאוריות הפמיניסטיות מנקודת מוצא של " השכל , "הישר ללא שימוש מיותר בעגה מקצועית ותוך מתן דוגמאות קונקרטיות מחייה , היא פועל יוצא של אמונתה של הוקס כי "פמיניזם הוא לכולם . " דיון בסוגיות סבוכות תוך בחירה בסגנון כתיבה נגיש מאפיין את כתיבתן של הוגות פמיניסטיות שחורות אחרות ( כמו המשפטנית פטרישיה היל קולינס . ( בחירה זו מעמידה לא פעם את המשתמשות בסגנון זה תחת שבט הביקורת האקדמית ; אך יתרונה בכך שהיא מזכירה לקוראיה את המקום שממנו צמח הפמיניזם , את 'חייהן האמיתיים' ואת התנסויותיהן של נשים , ומחזירה את הפמיניזם לשורשיו בפעילות בשטח . אחד מביטויי גישתה מצוי בהחלטתה לכתוב את שמה באו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר