לורה מאלווי עונג חזותי וקולנוע נרטיבי, 1975

Laura Mulvey Visual Pleasure and Narrative Cinema , 1975 תרגום : רועי רוזן עריכה והקדמה : רונה בר"ר גארב לורה מאלווי היא מרצה מבוקשת ומנוסה לקולנוע ותקשורת המלמדת כיום במכללת בירבק [ Birkbeck College ] בלונדון . מאלווי היא גם יוצרת קולנועית החתומה על כמה סרטים בז'אנר הניסיוני של סר 0 י מסה DoVwion , [ Essay Films ] בין רעיונות תיאורסיים לבין עלילות קולנועיות . מאמרה רב ההשפעה " עונג חזותי וקולנוע נרסיב " פורסם ב 1975 ונחשב לפורץ דרך בחשיבה הפמיניססית על קולנוע . תיאוריות על קולנוע בשנות השבעים הושפעו מאוד מן העניין הגובר בפסיכואנליזה , סמיולוגיה , ניתוח 0 קס 0 ואלי ותיאוריות על אידיאולוגיה , מנגנונים אידיאולוגיים וזיקתם לפוליסיקה . מאמרה של מאלווי הוא חלק מן הגל הזה וניכרת בו השפעתם של הוגים דוגמת אלתוסר ולקאן ושל רעיונותיהם על תהליכי היווצרותו של הסוב"קס . קונסטנס פנל [ Penley ]* טוענת כי החיבור בין פמיניזם וקולנוע , שאת היסודות שלו הניחה מאלווי , יצר כר פורה ויצירתי לחשיבה על המסרים הסמו"ם של הקולנוע ועל היחס בין קולנוע לבין זהות הצופים בו . חיבור זה מתאפ"ן בעירנות מוגברת לממדים האי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר