מראי מקום המאמרים שפורסמו בעבר

( הפרקים המתפרסמים בספר זה לראשונה אינם מופיעים ברשימה ) . 1 'בעיות בחקר השפעת הקבלה על , 'התפילה משואות , מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל לזכרו של אפרים גוטליב , ירושלים תשנ"ד , עמ' "' . 2 . 223-199 לשם יחוד" וגלגוליו — בקבלה , 'ובהלכה אסופות , י ( תשנ"ח , ( עמ' קלה-קנט . . 3 'ההתמודדות עם חובת , 'הכוונות קולות רבים , ספר זכרון לרבקה ש"ץ אופנהיימר , ירושלים תשנ"ו , עמ' . 4 . 257-217 'הערות לענין שלושה עשר השערים , 'ברקיע דעת , 22 ( תשמ"ט , ( עמ' . 5 . 151-147 'סמכותו ההלכתית של , 'הזוהר בין סמכות לאוטונומיה במסרת ישראל ( בעריכת זאב ספראי ואבי שגיא , ( הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב תשנ"ז , עמ' . 6 . 350-321 'שאלת הנחת תפילה של יד מיושב — מעמדו של הזוהר מבחינה , 'פסיקתית תרביץ , סג ( תשנ"ד , ( עמ' . 7 . 265-249 'קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארר , דעת , 21 ( תשמ"ח , ( עמ' . 8 . 102-85 'מעמדו של האר"י , 'כפוסק מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , י = ) קבלת האר"י , ( תשנ"ב , עמ' . 9 . 285-259 'הקבלה בסידורו של רבי יצחק , 'ונה תימא , ה ( תשנ"ו , ( עמ' . 10 . 82-65 'ר' יחיא צאלח , 'והקבלה תימא , ד ( ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן