א. מפתח האישים

אבורביע , עמרם 515 אביב"י , יוסף 497 106 אביעד שר שלום 578 161 119 86 אבירן , יצחק 479 אבישר , עודד 563 אבן גאון שם טוב 616 476 34 אבן גבאי מאיר 151 126 124 77 76 46 617 465 450 406 385 344 300 162 631 620 אבן גבירול שלמה 605 508 30 11 אבן דנאן יצחק 453 131 אבן ואקאר יוסף 137 אבן וירגא שמואל 293 אבן חביב יוסף 171 169 אבן טבול יוסף 452 384 אבן יולי שלמה 265 אבן לביא שמעון 271 262 250 136 631 611 598 597 528 524-521 519 518 516 514 508 507 321 277 אבן לחמיש שלמה 422 אבן מוטוט שמואל 624 465 אבן מוסא אברהם 311 אבן מוסא ( מוסה ) משה 579 280 251 אבן סוסאן יששכר 559 538 409 339 אבן עזרא אברהם 600 492 446 30 11 אבן עטר חיים 527 240 102 אבן פרחי יצחק 148 אבן צדיק יוסף 468 124 123 121 ( א ) בן צור יעקב 318 257 255 252 251 607 558 331 ( א ) בן צור משה 457 260 255 254 אבן צייאח יוסף 240 233 221 אבן רושד 19  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן