קיצורים ביבליוגרפיים

מקורות אגודת אזוב ר' יצחק האזובי , אגודת אזוב , נתניה תשנ"ה . אור זרוע ר' דוד בן יהודה החסיד , כת"י הספרייה הבריטית . 771 בכושרות ר' אפרים בן יוסף יברובר , בכושרות , קראקא שס"ח . גנת ביתן ר' יצחק הכהן , גנת ביתן , ההדיר מ' חלמיש , לוד תשנ"ח . דברי חכמים ר' יהודה לייב פוחאוויצר , דברי חכמים ( וסולת בלולה , ( ירושלים תשל"ו . היכל הקדש ר' משה בן מימון אלבז , היכל הקדש , אמשטרדם תי"ג . הנפש החכמה ר' משה די ליאון , הנפש החכמה , בסיליאה שס"ח . כתם פז ר' שמעון לביא , כתם פז , גרבה ת"ש . לקט יושר ר' יוסף ב"ר משה , לקט יושר , ברלין תרס"ג . מאירת עינים ר' יצחק דמן עכו , מאירת עינים , מהדורת עמוס גולדרייך , ירושלים תשמ"ד . מראות הצובאות ר' דוד בן יהודה החסיד , מראות הצובאות , מהדורת ., 1982 ס . Matt Ch . משנת חסידים ר' עמנואל חי ריקי , משנת חסידים , אמשטרדם תפ"ז . נגיד ומצוה ר' יעקב צמח , נגיד ומצוה , ירושלים תשכ"ה . ספר המערכת מערכת האלוהות , מנטובה שי"ח . ספר הפליאה ספר הפליאה , פרזעמישל תרמ"ד . ספר הקנה ספר הקנה , קראקא תרנ"ד . ספר זכירה ר' זכריה ב"ר יעקב סימנר מפלונגיאן , ספר זכירה , זיטאמיר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן