פרק שלושים ואחד נוסח קדום של "עלינו לשבח"

פעמים שהעיון בסידורי תפילה שבכתבי יד חושף לפנינו חידושים והפתעות באשר לנוסחאות שלא שרדו בידינו עד ימינו . פעמים שאין בהם אלא משיבושי מעתיקים , ופעמים שיש להם שורש וענף בהלכה ובמנהג . פעמים שנמצאו כמנהג מקומי מסוים , ואילו בחלוף השנים ובצוק העיתים עברו ובטלו מן העולם , ולא נותר להם שם ושאר פרט למה שנשאר למרבה המזל ספרן באוספי כתבי יד שבספריות הציבוריות . כזה הוא הנוסח המורחב של תפילת "עלינו . "לשבח אחד הסידורים הקדומים ששרדו , הוא כתב יד קורפוס קריסטי קולג' 133 שבאוקספורד = ) 1 ס' . ( 39535 כתב יד זה נכתב בשנת 1189 בידי יוצאי צפון צרפת שהיגרו לאנגליה . בשל עתיקות החומר אציגה נא גם את נוסח "עלינו" שבתפילת חול , כפי שהוא מופיע בסידור יקר זה , ולאחריו את זה של תפילת מוסף של ראש השנה , ולאחריו נוסח מורחב מאוד המופיע בסוף הסידור במסגרת שיר של יום , מעמדות ופרקי תפילה שונים . יום חול ( דף 72 ע"ב : ( עלנו לשבח לאדון הכל לתת גדלה ליוצר בראשית שלא עשאנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המתם שהם משתחוים להבל 73 ] ע"א ] וריק ומתפללים לאל לא יושיע ואנחנו כורעים ומשתח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן