פרק עשרים ושמונה תיקון ליל שבועות

למילה "תיקון" נודעות משמעויות אחדות . למשל , החזרת דבר שנפגם — ביצירה , בחברה , באדם וכיוצא באלה — לתקינותו . משמעות אחרת , והיא מיסטית , מקנה למילה הוראה של קישוט , דהיינו פעולות שונות המיועדות לקשט ולהכין את הכלה , השכינה , לקראת זיווגה וייחודה עם ספירת תפארת , היא הדמות הזכרית בעולם הספירות . משמעות אחרת היא , עריכת טקס שבו נודעת חשיבות רבה ביותר לאמירת פסוקים או קטעים מן המקרא , המשנה , התלמוד , הזוהר וכיוצא באלה , לפי סדר קבוע שהותקן מראש . אחד הטקסים הללו , שעיקרם ושורשם בקבלה , מיוחד לליל שבועות . עדויות היסטוריות תיקון בליל שבועות , על תיאוריו השונים ועל גווניו , חוזר ונזכר בספרות שלנו למן המאה הט"ז ואילך . ברם , ככל הנראה , יש עדויות על כך גם מן התקופות הקדומות יותר , הגם שאינן מרובות , והן טעונות בירור מדוקדק . כבר צוין כי אצל פילון נזכר "מנהג האיסיים בליל שבועות להיות נעורים כל הלילה , והיו עוסקים במנהגי חסידותם ובתפלות כל הלילה" . אין לראות בכך קשר ישיר למנהג המאוחר , אך יש כמה קווי דמיון מעוררי עניין . למשל , מדובר בנוהג של קבוצת חסידים אקסקלוסיבית , בהיותם נעורים כל הלילה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן