פרק עשרים ושבעה תיקון שובבי"ם

1 סדר שובבי"ם או תיקון שובבי"ם הוא מנהג שקיומו ידוע זה למעלה מחמש מאות שנה . אולם הוא אפוף ערפל . רקעו וטיבו המדויקים אינם ברורים , וצמחו סביבו הלכות ומנהגים שונים , שהיה בהם כדי לבטא את אופיו , תוכנו ועת חלותו , כפי שנתפס בידי חכמי הדורות . להלן ננסה לסקור עיקרי דברים . סקירה רעיונית 2 לפי לקט יושר , שהוא המקור הכתוב המוקדם ביותר שבידינו היה מנהג מקובל : וזכורני שהמנהג באושטריך בשנת העכור מתענין ח' תעניות , ומתחילים פרשת שמות יום ה , ואח"כ בכל יום ה עד פרשת תצוה . וסמן לאלו התעניות שובבי"ם ת"ת . ואף פרסום נתנו לדבר — ושמא בגלל חלות התענית אחת בשנתיים או בשלוש בלבד — שהרי , כדבריו : ובכל שנת העבור הרב והקהל מקבלים עליהם אלו התעניות בחצר ב"ה בשבת 3 ויחי . ו מאמר מפורט בנושא כתב יצחק י' כהן , תחילה בעיתון , "שערים" בשבט תשכ"ו , ולאחר מכן נדפס בספרו , מקורות וקורות , ירושלים תשמ"כ , עמ' . 129-107 [ להלן : כהן . [ עיין שם . סבורני , שלנגד עיניו עמד גם קונטרסו של צבי מאשקאוויטש [ להלן : מושקוביץ , [ סדר שובבי"ם ת"ת , ירושלים תשי"ז . 2 נכתב באוסטריה בשנת ר"ל . המחבר היה ר' יוסף ב"ר משה , תלמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן