פרק עשרים וארבעה השיר "בר יוחאי"

ראשית הופעת השיר המקובל הידוע , רבי שמעון אבן לביא , יליד ספרד , חי אחרי הגירוש במארוקו ובטריפולי . הוא מפורסם בעיקר בשל שתיים מיצירותיו ! הפירוש כתם פז לזוהר בראשית , ופיוט הפותח במילים : "בר יוחאי נמשחת אשריך" . בסוף חלק ב של כתם פז , ליוורנו תקנ"ה , מוצאים אנו שלושה שירים תחת הכותרת : "שירים שחיברו הגאון הרב המחבר . "א"זיע אלה מתחילים : "שבת כאישון בת עין" ; "הבה לי ; "הבה "בר יוחאי" . זה האחרון נפוץ למדי בליטורגיה ובשירה . מבקשים אנו להתחקות על מעמדו וגלגוליו השונים , אימתי קראו או שוררו אותו , ואולי גם בשל מה זכה לגדולה זו . נראה כי השיר חובר באמצע המאה הט"ז וסמוך מאוד לזמן חיבורו נודע בארץ ישראל . כשיר שתוכנו קבלי , ואשר חובר בידי מקובל , אך טבעי הוא שימצא דרכו לחוגי המקובלים 1 לתולדותיו ראה ח"ז הירשברג , "' מעשה רע ומר שאירע לאנשי המערב , '" שנתון בר אילן , ד-ה , רמת גן תשכ"ז , עמ' ; 449 ; 435-434 חלמיש , המקובלים , עמ' . 129-128 וראה גם המסופר בספר שבחי הצדיקים , גרבה תרע"ד , א ע"ב-ז ע"ב . על קבר המיוחס לו , שהיה נערץ גם על המוסלמים , אשר כינו אותו אבן אל אמאם , ראה יצחק בצלאל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן