פרק עשרים ושניים נפילת אפיים

שאלות רבות נוגעות בנושא נפילת אפיים , כגון מקומה , שעתה , אופן הנפילה וכיוצא באלה . לא באנו כאן לעסוק בכולן , אלא בקצתן , במיוחד באלה שיש לקבלה עניין בהן . כבר כתב רבי שניאור זלמן מליאדי בשו"ע שלו , בראש סי' קלא : "עיקר נפילת אפים היא מנהג שנהגו כל ישראל מימות עולם , אעפ"כ אינה חובה אלא רשות , לכן כל הלכותיה תלויות . "במנהג בדומה לו כתב הרב ש' אסף ו "מנהג הנפילה על אפים אחר תפלת ש"ע הוא עתיק ומוצאו מתקופת התנאים ( בבא מציעא נט ב , ( ומשם נראה שבראש חודש לא 1 היו נופלין . אולם בנוגע לימים ידועים ומקרים ידועים היו מנהגים שונים" . להלן נראה , שמקצת מנהגים נעשו קבע , ובכך נודע לקבלה תפקיד חשוב . יהא הדיון בעניין זה משום דוגמה למעמדן ההלכתי של הוראות הקבלה בדורות קדומים . נפילת אפיים בלילה דיונים ראשונים בשאלת נפילת אפיים בערבית אנו מוצאים כבר בספרות הגאונים . למשל , רב עמרם גאון כותב בסידורו : "והכי אמר רב שר שלום ראש ישיבת גאון יעקב של עיר מחסיא שמותר לאדם לפול על פניו ולבקש רחמים אחרי תפלת ערבית ואפילו בצבור , וכן מנהג בבית רבינו שבבבל שנופלים על פניהם ערבית חוץ מערב שבת" . אף רב סעדיה כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן