פרק עשרים ברכת "הנותן ליעף כח"

במסכת ברכות , ס ע"ב , דיברו חכמינו בברכות שאדם מברך בבוקרו של יום , על טובות והנאות שזכה להן הוא או העולם . ברכות אלה כלולות בברכות השחר . נחלקו הדעות , אם מברכן מי שנתחייב בהן או שמא ברכות שבח כלליות הן לבורא העולם ומספק צרכיו . אף נחלקו הדעות , אם מברך אותן אדם בביתו סמוך להשכמת הבוקר או שמא בציבור בבית הכנסת . כאן לא ידובר אלא בברכה אחת המצויה בסידורים והיא — "הנותן ליעף 1 כח" . ברכה זו אינה כלולה בברכות השחר המנויות בתלמוד . מי הנהיגה אפוא , ומתי והיכן ? סידורי תפילה בהבדלה דר' עקיבא ( חיבור שנערך בבבל בתקופת הגאונים ) כלולה תפילה לביטול כוחם של השדים , ובין יתר תארי השבח לקב"ה , נמצא י "זוקף כפופים , המרחם סגופים , הנותן כח לעייפים , הפוקח עורים" . סמיכות הברכות דומה שאינה מקרית . בפיוט המיוחס לר' אברהם אבן עזרא , הפותח : "יוצר בחכמה רוחי , "בקרבי כלול תעקיף לברכות השחר והעמידה , ובסידורים שונים , בעיקר בנוסח ספרד , נקבע מקומו בחלק הבקשות שלפני התפילה , ובו : "תן כח ליעפים ופדם . "משבי עדות מפורשת , הקדומה ביותר שבידינו , מצויה בסידור תפילה אשכנזי שנכתב על קלף לפני , 1200 הוא כ"י ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן