פרק חמישה־עשר במבוכי ההנהגות בצפת

לשאלת אבהותן של ההנהגות לפני למעלה ממאה שנה פרסם שלמה זלמן שכטר ארבע רשימות של הנהגות מאת מקובלי צפת שמצא בכתב יד . מבין אלה , הרשימה של ר' משה קורדוברו מושכת במיוחד את תשומת הלב , ומספר שאלות עולות ביחס אליה , כגון : האם אמנם אותנטית היא הרשימה שפרסם שכטר ? שמא יש הנהגות נוספות שהנהיג הרמ"ק ? מה פשר התופעה שהנהגה חוזרת בתוכנה אך במילים שונות ? האם הרשימה זכתה להשפעה , ובאיזה היקף , והאם בכלל התיימרה להשפיע ? שאלות אלה נכרכות בשאלות אחרות . פרטים ועובדות רבים משמשים בערבוביה , עד שנדמה כי מכלל חידה לא נצא לחלוטין . במהלך דיוננו זה 2 נצטרך אפוא להרחיב את המעגל ולהתבונן במתרחש בצפת בכללה בעת הזאת . בראש הנהגות רמ"ק כתוב : "אלה הדברים אשר דבר משה אשר יעשה אותם האדם . "וחי כמעט ודאי הוא שכותרת זו לא יצאה מיד הרמ"ק . מכל מקום עולה מתוכה שרמ"ק נתפס בהקשר זה כמנהיג ויוזם . והשאלות עולות : אל מי פנה ? עד כמה צייתו לדבריו ? 3 ועוד , בראש רשימת ר' אברהם גלנטי כתוב : "מנהגים טובים וקדושים הנוהגים בא"י" . ושוב אנו תוהים : מי הסמכות שהנהיגה אותם , ומי הציבור שנוהג בפועל על פיהם ? אותה שאלה עולה למק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן