שער שלישי הלכה ומנהג בהשפעת הקבלה

מאהבה שאני אוהב את מנהגיהם של ישראל שעיטרו אותנו בהם רבותינו הקדושים שעיטרם הקב"ה בתורה פרטתי פרטי פרטים וסיפרתי לך כל מנהג , שאם קטן הוא בעיניך גדול היה בעיני אבותינו . והרי אתה יודע שאבותינו היו חכמים ממנו והיו יודעים מה טוב . ואם אנחנו שכחנו טובה הזכרת טובה טובה היא . ( ש"י עגנון , עיר ומלואה , עמ' ( 42  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן