פרק שלושה־עשר שירים לכבוד ר' שמעון בר יוחאי בצפון־אפריקה

לדמותו של רשב"י סימנים שונים מעידים , כי הקבלה חדרה לצפון אפריקה כבר במאה הי"ג או הי"ד . אין תימה אפוא שדמותו של רשב"י , שנחשב מחבר הזוהר , הלכה ותפסה מקום של כבוד . יתר על כן , בין קווי דמותו שנצטיירו בזוהר גופו ( אמנם בחלקם עוקבים אחר התלמוד , ( היו כאלה שיכלו למשוך את לב העם , ואף לתת נקודות אחיזה לדמיונו הפורה של משורר . למשל , תיאורו כמי שמלומד , 'בנסים מגן על בני דורו ( זוהר ח"ג טו ע"א , ( בעל תודעה 2 עצמית המגלה סודות שטרם נגלו לפני כן ( ח"ב ט ע"א , ועוד ) , ואשר תדיר זוכה לגילוי אליהו ( ח"א רטז ע"א , ח"ג רפז ע"א ;( ומן הצד האחר , מלאכי מעלה , ואף הקב"ה בכבודו 3 ובעצמו , סרים להקשיב לדבריו — אלה וכיוצא באלה סייעו לצייר דמות נעלה מאוד . פן אחר באישיותו התבטא בטוויית חוטי דמיון אל משה רבנו ( זוהר ח"ג כב-כג . ( למשל , שניהם הורידו תורה מן השמים בשמשם מעין צינור — זה לתורת הנגלה וזה 5 4 לתורת הנסתר < על שניהם ננקטה אותה לשון של הערכה ; רבי חזקיה קורא על רשב"י את הפסוק שנאמר על משה : "פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות" ( ח"ג סא ע"א ;( 6 על רשב"י נאמר שלאחר מותו הוציאו את מיטתו והוא ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן