פרק שנים־עשר הקבלה בשירת יהודי צפון־אפריקה

שירת יהודי צפון אפריקה נתעשרה במחקרים בדור האחרון . בדרך כלל נדרשו לאישים מסוימים או לארצות מסוימות , וקצתם עסקו בנושאים ובסוגות למיניהם . ואף באלה עדיין נותרה בקעה להתגדר בה . מכל מקום , דומה שטרם נחקרו השפעתה או מקומה 1 של הקבלה בשירת יהודי צפון אפריקה . בשורות דלהלן יש משום תרומה לעיקרי דברים בסוגיה . בידינו לא מעט שירים שנתחברו בצפון אפריקה , וראשיתם כבר מלפני למעלה מארבע מאות שנה . קצתם שירים יפים , קצתם יפים פחות , אבל לא ההערכה האמנותית עיקר כאן , אלא תשומת הלב לתכנים של השירים הללו . בכך אני מבקש לבדוק באיזו מידה מתבטאת הקבלה בשירת יהודי צפון אפריקה . שאלה כוללת זו , ראוי לחלקה לשאלות משנה : היש הבדל בנושא זה בין ארצות המגרב ? האם ניתן להבחין בין תקופות מסוימות ? האם אפשר למיין או לתאר בקצרה את טיב התכנים הקבליים ? מסקירת דרכי התפשטותה של הקבלה בצפון אפריקה ניתן להיווכח שעקבותיה נמצאים גם בשירה . בשלב מסוים נעשתה השירה פה לקבלה . לאמור , אחד האמצעים החשובים להחדרת הקבלה בציבור היהודי הרחב קשור או נובע מתוך השירה , שהרי השירים הושרו בדרך כלל בלחן קבוע , וממילא עשויים היו להיקלט ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן