פרק אחד־עשר מעמד הקבלה בספר ההלכי מעיל קטן

איש אשכולות היה ר' יחיא צאלח , המהרי"ץ ( תע"ד-תקס"ה . ( בספרו מעיל קטן כבספר עץ חיים מובא שפע רב של ספרי הלכה , גם של ראשונים , ולא פחות מהם ספרי קבלה . תכניות עבודה רבות היו לו , עד שהוא מתמרמר על קוצר הזמן : א"ה , המלקט לקוטי בתר לקוטי אחרי המעמרים לא אחרי הקוצרים , דל ושפל בעיניו , טרוד בהבלי הזמן , והזמן אינו מניח לו לישון על תלמודו , כי ה' יודע כי זה כמה פעמים משהתחלתי זה לבי אומר לי נטה לך על ימינך , כי הואיל ואתה טרוד בהבלי הזמן ואין אתה פונה לזה כי אם שעה או חצי שעה , מה לך להכניס עצמך בסע"ר הגדול הזה ... אבל מה אעשה כי יפקוד אל ביום הדין הגדול הוא יום המיתה ... נשאת ונתתה באמונה . לכן דופק אני בכל שעה דלתי הלימוד בכל עת שאפנה . וזאת אשיב אל לבי מה שהסכימו חכמי צפת וירושלים עם כמה מהפוסקים הגדולים , שכל אדם שהולך לעסוק במלאכתו וכשהוא פונה ממלאכתו הוא הולך לעסוק בתורה , זה נקרא תורתו אומנותו ... ואשאל ממנו ית' שמו עלת כל העלות וסבת כל הסבות , יפתח לבי בתורתו וידריכני לעבודתו וליראתו ( כי היא כגוף בלא נשמה כמ"ש חכמי האמת , ( ויסייעני לגמור פי' זה עם ספרים אחרים שאני מתעסק עתה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן