פרק עשירי ר' יחיא צאלח והקבלה

רבי יחיא בן יוסף צאלח ( תע"ד-תקס"ה '( הידוע בכינויו : המהרי"ץ , הוא מן הדמויות הבולטות שקמו ליהדות תימן . מנהיג וראש בית דין בצנעא המעטירה , תלמיד חכם מובהק ומחבר ספרים . גולת הכותרת של ספריו היא התכלאל שערך , בתוספת פירושו : עץ חיים . ספרו זה הוא נקודת ציון חשובה בחייה התרבותיים של יהדות תימן . נשתמר בו אוצר בלום של ידע בספרי הלכה , פרשנות וקבלה , ואין צריך לומר שיש בו מדור נאות לחכמי 1 כל מקום בפרק זה , ובנספח , שבו מצוין מראה מקום בסתם : א ע"א וכדומה , הכוונה לחלק א של תכלאל עם פירוש עץ חיים , ירושלים תרנ"ד . לפי הרב יוסף קאפח , כתבים ( קובץ מאמריו , ( כרך ב , ירושלים תשמ"ט , עמ' , 1000-997 המהרי"ץ נולד בחשון תע"ד ונפטר בכ"ח בסיון תקס"ה ( יש הבדלים קלים בין רושמי רשימות . ( 2 ראה עליו , למשל , אצל הרב יוסף קאפח , שם . וכן יוסף טובי , עיונים במגילת תימן , ירושלים תשמ"ו , עמ' ; 210-181 משה צדוק , מחשבת ישראל בתימן , תל אביב תשמ"ז , עמ' 3 . 174-148 מהדורה ראשונה נדפסה בירושלים תרנ"ד . מאז ראו אור מהדורות נוספות במתכונת דומה . פחות מחמישים שנה לאחר מות המהרי"ץ , כותב עליו אחד מחכמי צנעא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן