פרק תשיעי הקבלה בסידורו של ר' יצחק ונה

לקראת סופה של המאה הט"ז מתגלים סימני הופעתה של הקבלה . 'בתימן הן ביקורו של ר' יחיא אלצ'אהרי בארץ ישראל והן הופעת ספרי קבלה שבדפוס איפשרו הכרה מקרוב של העולם הקבלי . בין הספרים הקבליים החשובים שהגיעו לתימן נמנים הזוהר , רקנטי , שערי אורה , מערכת האלוהות , תולעת יעקב ועוד . בעקבות אלה קמו חכמים בתימן שבחיבוריהם ביקשו דרך שיטה להציג את השקפת הקבלה בעניינים שונים . אף ידועים לנו שמות של מקובלים תימנים שביקשו להפיץ את הקבלה , הלוא הם : ר' יחיא אלצ'אהרי , ר' שלום הקרחי ור' שלמה ב"ר דוד הכהן . אלה פרצו את הדרך , ותלמידו של זה האחרון , ר' יצחק בן אברהם ונה , פעל רבות לשם כך . אף הספר אגודת אזוב , שהוא פירוש לתפילה , נפוץ בתימן ותרם תרומה חשובה להתפשטות הקבלה , ובמיוחד במה שנוגע לעולם התפילה . ואל יהא דבר זה קל בעיניך , שכן עולם התפילה משמש בדרך כלל אחד המבצרים החשובים ביותר לשמירה על מנהג מקומי . ואילו החדרת רעיונות קבליים , בתוספת הופעת סידורי תפילה ספרדיים מודפסים , עלולים היו לגרום זעזוע בשמירת הרצף המקומי . פעלו של ר"י ונה חשוב אפוא בשני תחומים : האחד , כתיבת ספר בשם רכב אלוהים , שמגמתו בר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן