פרק שמיני מעמדו של האר"י כפוסק

ביטויי הערצה כלפי אישיות מטא הלכתית זכה האר"י וכבר בחייו היה לאגדה . סיפרו עליו גדולות ונצורות , הפליגו בשבחו , בהשגותיו ובנפלאותיו כי רבו . אמנם , תורתו העיונית נעלמה היתה מעיני כל חי , ואף קומץ תלמידיו הקרובים אליו לא הבינו את כל הסודות על בוריים . יש להניח בוודאות גמורה , כי סודות תורתו לא נפוצו בשדרות הרחבות . אף ר' ישראל סרוק , שהעיד על עצמו שהיה תלמיד האר"י' וגילה את תורתו באיטליה ובפולין לא הפיץ את הדברים , , בציבור הרחב , ועדיין נהגו בהם בהצנעה . דובר אף על חרם שהוכרז , לבל יוציאו דברי סוד מארץ ישראל אל מחוצה לה . הווה אומר , תורתו של האר"י נשארה חתומה שנים רבות . עם זאת , בנתיבים נסתרים היא הגיעה לחוגי המקובלים עצמם , ואף חדרה בדרכים שונות לחו"ל , ועלתה למעמד רם בעיני המקובלים . הנה , למשל , בשליש הראשון של המאה הי"ח כותב רבי יוסף אירגאס : ומיום שנגלו בעולם כתבי האר"י זלה"ה עד היום הזה לא תמצא מי שיפקפק ויחלוק על דבריו כלל , כי הכל יודעים דרוח ה' דבר בו ומלתו על לשונו , ואסהידו כולי עלמא עליה די רוח אלחין קדישין ביה , ושמימי התנאים לא נמצא כמוהו יודע החכמה הזו על אמיתותה ... ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן