שער שני אישים ושיטות

וכל התורה כולה נקראת שירה , ותפארת השיר היא כשהקולות משונים זה מזה , וזהו עיקר הנעימות ( ר' יחיאל מיכל עפשטיין , ערוך השלדון , הקדמת חו"מ )  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן