שער ראשון נושאי יסוד

ואמר יוסיפון . המתפלל מדבר עם אלוהיו , והקורא בספר תורת אלוהיו — אלוהיו מדבר עמו ( פירוש נרבוני לאגרת אפשרות הדבקות לאבן רושד , מהד' , K . Blank 1972 עמ' ( 142 ישנם בעלי נפשות אציליות שאין להם שייכות עם עבודה ויגיעה . הם דבקים באור העליון , וממידת קונם יש להם ... מעיינם מתגבר , ושירתם תמידית היא , נובעת ממעמקי לבבם ( הראי"ה קוק , ערפלי טוהר , ירושלים תשמ"ג , עמ' לד )  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן