תוכן העניינים

מבוא שער ראשון נושאי יסוד פרק ראשון : בעיות בחקר השפעת הקבלה על התפילה 21 פרק שני : "לשם יחוד" וגלגוליו בקבלה ובהלכה 45 פרק שלישי : ההתמודדות עם חובת הכוונות 71 פרק רביעי : שלושה עשר שערים שברקיע 106 שער שני אישים ושיטות פרק חמישי : סמכותו ההלכתית של הזוהר 117 פרק שישי : הנחת תפילה של יד מיושב — לבירור מעמדו ההלכתי של הזוהר 146 פרק שביעי : הקבלה בפסיקתו של ר' יוסף קארו 161 פרק שמיני : מעמדו של האר"י כפוסק 180 פרק תשיעי : הקבלה בסידורו של ר' יצחק ונה 205 פרק עשירי : ר' יחיא צאלח והקבלה 220 פרק אחד עשר . מעמד הקבלה בספר ההלכי מעיל קטן 242 פרק שנים עשר : הקבלה בשירת יהודי צפון אפריקה 248 פרק שלושה עשר : שירים לכבוד ר' שמעון בר יוחאי בצפון אפריקה 259 שער שלישי הלכה ומנהג בהשפעת הקבלה פרק ארבעה עשר : מקומה של הקבלה במנהג 287 פרק חמישה עשר : במבוכי ההנהגות בצפת 332 פרק שישה עשו : גלגוליו של מנהג קבלי 356 פרק .-שבעה עשר צדקה — המצוה למן קבלת צפת ואילך 383 פרק שמונה עשר : שיחות חולין בבית כנסת — מציאות ומאבק 401 פרק תשעה עשר : ברכות נדירות בין ברכות השחר 436 פרק עשרים : ברכת "הנותן ליעף כדו" ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן