רשימת הפרסומים של יואב אלשטיין

בעריכת יוסף במברגר ספרי מחקר . 1 עיגולים ויושר : על הצורה המחזורית בסיפור , הוצאת אלף , תל אביב . 2 . 1970 מעשה חושב : עיונים בסיפור החסידי , הוצאת עקד , תל אביב . 3 . 1983 פעמי בת מלך ? חקרי תוכן וצורה בסיפורו הראשון של ר' נחמן מברסלב , הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן . 4 . 1984 האקסטאזה והסיפור החסידי , הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן . 1998 עריכה . 1 ( עם תאודור דרייפוס , ( תרבות יהודית בימינו — משבר או התחדשות , הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן . 2 . 1983 ( עם חיים שוהם , ( שירה ומסתורין : אסופת מאמרים ליובלו של המשורר ש' שלום , הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן . 3 . 1985 ( עם אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי , ( אנציקלופדיה של הסיפור היהודי : סיפור עוקב סיפור , הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן תשס"ה . מאמרים . 1 [ א' יואב ] "בקור שבתי אצל אורי צבי , "רינברגג הצופה , . 2 . 11 . 5 . 1956 [ א' יואב ] "הלהט ליהדות אצל אורי צבי , "גרינברג הצופה , . 3 . 21 . 4 . 1957 "תורה שבעל פה וזיקתה לתורה שבכתב" אמנה ב ( אלול תשי"דו , ( עמ' . 4 . 70-62 "מעגל שלם של חילול , "ערכים דעות ה ( תשי"ח , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן