פילוח מערכות הדרשה והסיפור במחצית שנייה של המאה התשע־עשרה