מחול המיתוסים מיתופואסיס ואתיקה נרטיבית "מחולת המוות" ו"לילות" מאת ש"י עגנון

רומן כצמן א מאמר זה ידון במיתוביקורת , דהיינו בחקר הסוגיות הכלולות בנושא ספרות ומיתוס . מטרתי להציג את המיתוביקורת כתחום שבו עיסוק בכל מקרה טקסטואלי דורש גישה מערכתית . לפי גישה זו , על היחס בין ספרות למיתוס להיות מתואר כמערכת של מנגנונים , ויעדה הסופי של המיתוביקורת יהיה חשיפת חוקי תפקודה של מערכת זאת . מדוע המושג , "מיתוס" שהוא כה חשוב במחקר ובפרט במיתוביקורת , חסר הגדרה ברורה ומוסכמת ? המושג "מיתוס" אינו רק דו משמעי אלא הוא עמום , ולא רק בשיח הפופולרי , כגון בעיתונות ובתקשורת , אלא גם בשיח המדעי , כלומר במחקרים אקדמיים ובמאמרי ביקורת . עמימותו של המושג מעמידה בסימן של ספק את אפשרות השימוש בו בשיח המדעי הביקורתי . לכן יש להתגבר תחילה על הקושי הזה . בספרה Other People ' s Myths מצהירה ונדי דוניגר כי כתיבתה אינה מיועדת לקוראים בעלי אוריינטציה א מיתית , דהיינו לאלה האדישים למיתוסים ואינם קשובים לאמיתותיהם ' . מה הניע את החוקרת להעיר הערה זו ? האין זה ברור , שספר על מיתוסים מיועד רק למי שמתעניין בהם ומחפש את אמיתותיהם ? מה מאלץ אותה לנקוט צעד של מגננה ? מה מחפשים אלה שאדישים למיתוסים , א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן