בת־מלך דיגיטלית ביצירת עגנון תרומת המפעל הממוחשב לפרשנות הטקסט

הלל ויס השכינה שרויה ביניהם . ופעמים הוא שומע בתוך לבו את פעמי נעליה , בשעה שהיא יוצאת בריקודים עם הקב"ה כביכול , וניגון אור שמש מלווה חינגתם . אבל זה למעלה הימנו , כמה רקיעים מבדילים בינו לבין קונו " עלית נשמה" ( נוסח ראשון . נוסח יפו , ( השלח , כרך כא . אודסה 1909 א . התועלת שבפירוק דינמי ממוחשב של טקסט ספרותי " בת המלך" היא הכלה הכלולה מן הכול . ההתבוננות בייחודה ובנפתולי החיפוש אחריה בכתובים בכלל ובכתבי עגנון בפרט מתאפשרים ביעילות רבה ובמיקוד רב בזכות היכולות החדשות המוקנות לחוקר מכוח תוכנות מחשב המשרתות תאוריה ויישומה בחקר הטקסט הקלאסי הרב שכבתי . יכולות אלה משמעותיות ביותר לחיפוש האלקטרוני היעיל בטקסטים שאינם מוגבלים באורכם . הארגון הממוחשב של המידע ואף ניתוחו כשילוב של נתונים אובייקטיביים , ומתורת מיון וניתוח של טקסט האפשרית רק מכוח המיון והסידור של המחשב תוך הפעלת שיקול דעת דיסציפלינרי — כל אלו מאפשרים העמדת תאוריה , ביקורת ופרשנות יציבים יחסית , המגיבים לתופעות מורכבות ומסובכות ביותר שקודם לכן משמעויותיהן לא היו משוחררות מוויכוחים אין סופיים שלא היו מקדמים את הבנת הטקסט , אלא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן