הכלב בלק מגלה את "סוד השדים"

אברהם הולץ הכלב בלק , שעל עורו רושם בצבע יצחק קומר , הדמות המרכזית בתמול שלשום מאת ש"י עגנון , את התיבות "כלב , "משוגע מוצג לאורך הרומן ההיסטורי הדוקומנטרי כיצור בעל דעה , בעל דמיון ובעל רגשות . הרהוריו , הגיונותיו ומעשיו ( כמשמעו המיקרוטקסטואלי , הפנים פיגורטיבי , וכהוראתו המקרוטקסטואלית החוץ מיבדית ) מורכבים ומסקרנים , והניבו מערכת מסועפת ונמשכת של עיונים , מחקרים ופירושים . המאמר הזה בא לציין את המקור הקבלי ששימש לו למחבר בשעה שבא לתאר את בלק קודם שביצע את המעשה הפטלי — נשיכתו את יצחק , החתן הצעיר בשבעת ימי המשתה , נשיכה שסופה כלבת ומוות . הרומן מסתיים בתמונות המפרטות את ייסוריו של יצחק , את פטירתו , את קבורתו ואת השפעת האירוע על הטבע ועל היישוב . אין זה המקום לדרוש את סמיכות הפרשיות המקדימות לנשיכה לסצנות שלאחריה . אם כי מתבקשים ההיקשים כמאליהם . מסכת הידרדרותו הנפשית של בלק מתחילה משסיים לזלול ולסבוא בבית הנזירים שבחקל דמא . לפי כל הפרטים הריאליסטיים הנקובים ברומן מדובר במנזר היווני אורתודוקסי על שם הנזיר הקדוש אונופריוס ( Onouphrius ) שנבנה ב 1892 לרגלי כל המובאות וההפניות מתוך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן