מאגדת עם לאגדת סופר עיון בסיפור "המנין" לש"י עגנון

חיה בר יצחק כבר מראשית ביקורת עגנון צוינה אהבתו לאגדת העם . לדעת יצחק למדן , האגדה היא יסוד מרכזי בכל יצירתו של עגנון , יסוד המאציל לה את אורה המיוחד . "רצונך שתכיר את השתי במסכת יצירתו של עגנון , קרא את . "אגדותיו וכן ! "אבל אור זה משומר הוא ובר קיימא בייחוד באגדותיו המפורשות שהן לכאורה זוטות היצירה שלו ולאמיתו של דבר הן הן השאור ' . "ביצירתו אגדת העם לובשת פנים חדשות בסיפורי עגנון . ולפי אבחנתו של לחובר : "ש"י עגנון מספר את הדברים באותה המתינות של סיפור העם ובאותה קביעת חותם שלו שאינה נמחקת ואינה מיטשטשת . אבל הוא לא העתיק את העולם הזה של המסורת החיה , העולם של האגדה , אלא יצר אותה כיצירה בדמותה וכצלמה . " ... כדי לעמוד על ייחודן של אגדות עגנון , שהן בבחינת אגדות סופר , חשוב לגלות את מקורן העממי . עם זאת , בנוסף לבחינת שינויים החלים באגדות עגנון בהשוואה לאגדת העם נדרש גם עיון בדרכו של עגנון במקורות היהודיים לסוגיהם , עיון בקוד התרבותי הלשוני על רבדיו ועומקו . פיענוח משמעותה של אגדת עגנון חייב להסתייע בבחינת זיקות הגומלין בינה ובין המקורות השונים והמגוונים שלעתים הם משובצים בטקסט ולע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן