כיצד נעשין "צדיק גמור"? טיפולוגיה של שינויים במעבר תימות ממזרח למערב עיון השוואתי בשתי תימות: נתן דצוציתא, החלוק המבהיק

אבידב ליפסקר למי שמבקש להתבונן בדרכי העברתו של הסיפור היהודי מצפון אפריקה אל קהילות אשכנז , מהווה חיבור יפה מהישועה נקודת מוצא נוחה , בהיותו תחנת דרך ראשונה מסוגה במסלול התפתחותו של הסיפור היהודי . בחיבור זה מאת ר' ניסים בן יעקב מקירואן מראשית המאה האחת עשרה נאספו כשישים סיפורים מן התלמוד , לגנדות , משלים ואמרות . החידוש העיקרי במעשה עריכה זה הוא בכך שחומרי הסיפור לא שובצו בתוך מסגרת דרשנית לפרשיות התורה , כדרך שאנו מוצאים במדרש הקדום ובמדרשי ימי הביניים עד ליצירה זו , שכולה עריכה ספרותית עצמאית , הממודרת על פי צרכים דידקטיים מורליים , שהמחבר קבע את סדריה ואת סגנונה . חיבור יפה מהישועה הוא אפוא היצירה הספרותית הבולטת ביותר במזרח , ובה יש כדי לראות ראש דרך להתפתחותן של אסופות מאוחרות יותר באיטליה , בפרובנס ובאשכנז . אסופתו זו של ר' ניסים מקירואן , הבנויה כשעלצמה על מערכת מורכבת של תפיסות חברתיות , דתיות ופילוסופיות , יכולה בהיקפה הגדול יחסית להוות חומר ייצוגי להשוואה לחומרי סיפור שעברו לאשכנז , הן מבחינת הברירה של החומר , דהיינו בחירת הסיפורים עצמם , והן מבחינת עיצובו הספרותי במישורים ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן