הסיפור החסידי בין עיצוב ספרותי לאידאה רוחנית עיון בשלוש גרסאות של התימה "אוצר תחת הגשר" כמדגם מייצג

חנה הנדלר אחד מיעדי המחקר המרכזיים של הסיפור החסידי הוא בחינת ההקשר הרוחני התרבותי של הסיפור ואופן השילוב בינו ובין העיצוב הספרותי . בדברים שלהלן נבדוק שלוש גרסאות חסידיות של התימה "אוצר תחת הגשר" כמקרה בוחן לדרך מחקרית זו . על פי הסיפור , לאדם אחד נודע דבר אוצר חבוי מתחת לגשר במקום פלוני . הוא יצא לאותו המקום , נפגש שם עם אדם אחר , ותוך חילופי דברים התברר לו כי האוצר טמון בביתו שלו . האיש חזר לביתו ואכן מצאו שם . בכמה מהגרסאות מצא גם האדם האחר אוצר , ומסופר בהן עוד על מעשיהם של שניהם לאחר מציאת האוצר . תימה זו ידועה כטיפוס בין לאומי שמספרו בלקסיקון הטיפוסים של ארנה תומפסון הוא : 1645 " האוצר , "בבית וכמוטיף : N 531 . 1 "חלום על אודות אוצר על הגשר" במפתח המוטיפים של תומפסון . הסיפור מופיע במרחב המזרחי בקובץ אלף לילה ולילה , ובמרחב האירופי , כפי שעמדו על כך בולטה , שוורצבאום , פצולט ואחרים . בימינו 1 מאמר זה הוא הרחבה של הרצאתי בכנס הבין אוניברסיטאי לספרות עברית , פברואר 2 . 1998 הלילה ה , 351 תרגום י' רבלין , ירושלים , 1951 עמ' . fur Volkskunde , 1909 , pp . 289-298 J . Bolte , "Zur S...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן