הבעש"ט כנביא וכמאגיקון טליסמאני

משה אידל ? 1 על הבעש"ט במחקר העכשווי זכה הבעש"ט והיה בשנים האחרונות ממש לנושאם של כמה מחקרים חשובים , שיוחדו לתולדותיו ולדמותו הרוחנית . כך הדבר בשתי מונוגרפיות מאת משה תסמן ועמנואל אטקס ובמאמר מקיף של חביבה פדיה . דעותיו של מייסד החסידות נידונו גם בכמה חיבורים כלליים יותר על החסידות . עיון במחקרים אלה מלמד כי עדיין רב הנעלם על הנגלה בבחינת דעותיו . ולדעתי , כפי שאנסה לתאר אותה בהמשך , עוד עבודה רבה לפנינו . הבעיות הקשורות להבנת דמותו של הבעש"ט אינן רק תוצאה של תיעוד היסטורי מועט , אלא הן גם בעיות מתודולוגיות הקשורות לדרכי התייחסות החוקרים לחומר הרעיוני הרב שבידינו . כך למשל , רוסמן דוגל בקו זהיר מאוד בכל הנוגע למאות המובאות בשמו של הבעש"ט בכתבי ר' יעקב יוסף מפולונוי ומטיל ספק במהימנותן . החומר העיוני המהימן שנשאר בידי החוקר הינו מועט ואינו מאפשר ש י רטוט של דמות מי רוסמן , הבעש"ט מחדש החסידות , תרגם ד' לוביש , ירושלים ; 1999 הנ"ל , "מכתבי הבעש"ט : לקראת הערכה , "מחודשת מחקרי חסידות , עורכים ע' אטקס , ד' אסף , י' דן , ירושלים תשנ"ט , עמ' . 14-1 ע' אטקס , בעל השם : הכעש"ט — מאגיה , מיסט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן