מעשה בוך — מגמות ותימטיקה במפנה המאה הי"ז

יואב אלשטיין ואריאלה קרסני . 1 דברי מבוא המהדורה הראשונה של מעשה בוך אשר הופיעה בבאזל , 1602 בעריכת ר' יעקב בר' אברהם ממזריטש , מכילה 257 סיפורים ונקראת איין שוין מעשה בוך . אסופה זו התפתחה מסיפורים משובצים בספרות קנונית ( דרוש , פרשנות מקרא , מוסר וכר ) לאסופת סיפורים עצמאית . החידוש בהופעה זו הוא בקריטריון הסדר : בתקופות הקודמות נקבע הסדר על פי קנון דתי מורלי , ואילו הסדר של מעשה בוך הוא ספרותי אוטונומי . ניצנים ראשונים של כיוון זה נמצאים בכתבי יד ביידיש מהמחצית השנייה של המאה השש עשרה ( בכ"י מינכן 22 — 100 סיפורים משנת 1580 ואילך ; בכ"י ירושלים 109 — 5245 סיפורים משנת . ( 1596 אסופת מעשה בוך נבנתה לפי מגמה ספרותית בידורית דידקטית , משום כך תורגמו מקורות ליידיש עממית ונערכו עיבודים של הפבולות לפי מגמה זו . מעשה ברך הוא היצירה הפופולרית החשובה ביותר של סיפורים , אשר באה לספק את צורכי הקבוצות העממיות ובכללן נשים וילדים , שלא עסקו בלימוד עיוני אינטלקטואלי , ושנזקקו לחומר סיפורי מהנה ומשעשע . המפגש של בני שכבות עממיות עם סיפורים נובליסטיים , נושאים שפילמניים וחומרי הסיפור העממי יצר מצב ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן