אגדה טיפולוגית על התנצרות בנו של רגמ"ה

אברהם גרוסמן מעטות הן האגדות שנשזרו סביב דמותו של רבנו גרשום מאור הגולה ( להלן ן רגמ"ה , ( גדול חכמיה הראשונים של אשכנז ' . ( 1028-960 ) יש בעובדה זו כדי להפתיע . באותה עת נהגו בחברה הנוצרית ובחברה היהודית לבחור בדמויות מדור המייסדים , לפאר אותן ולתארן באור כריזמטי , כולל שזירת אגדות על נסים שאירעו להן ועל מעשי פלאים שלהן . דמותו של רגמ"ה התאימה עד מאוד להיתפס כאיש כריזמטי , שהרי כבר במאה האחת עשרה עטר רש"י לראשו כתרים רבים בשל חלקו החשוב בייסוד מרכז התורה באשכנז ובהנהגת הקהל . בין השאר תיאר אותו רש"י כ"מאיר עיני , "גולה כ"אבי על קורותיו , על יצירתו הספרותית ועל מנהיגותו ראו : א' גרוסמן , חכמי אשכנז הראשונים , ירושלים תשס"א , עמ' . 174-106 דנתי בתופעה זו ביחס למרכזים היהודיים בימי הביניים תוך השוואה להתפתחויות מקבילות בחברה הנוצרית במאמרי : "שקיעת בבל ועליית המרכזים היהודיים החדשים באירופה במאה , "א"הי דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ח , ירושלים תשנ"ט , עמ' . 185-159 על הצד העקרוני בשימוש באגדות מעין אלה כמקור היסטורי ראו מה שכתבו לאחרונה : ע' יסיף , "אגדה והיסטוריה : היסטוריונים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן