סודו של רבי אליעזר

עליזה שנהר אליעזר בן הורקנוס התנא הנודע אשר חי בסוף המאה הראשונה ותחילת המאה השנייה לספירה נודע בכינוי . "הגדול" מכל תלמידיו החשיב ר' יוחנן בן זכאי במיוחד את ר' אליעזר , שהיה , לדבריו , "בור סוד שאינו מאבד טיפה" ( אבות פ"ב , מ"ח . ( עליונותו של ר' אליעזר על כל שאר תלמידיו של ר' יוחנן בולטת באמירתו של ריב"ז "אם היו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ור' אליעזר בן הורקנוס בכף שניה , מכריע את . "כולם גם ר' יהושע , חברו של ר' אליעזר , מכיר בגדולתו , ממשיל את מקומו בבית המדרש להר סיני ואת ר' אליעזר עצמו לארון הברית ( שיר השירים רבא א , ב . ( לר' אליעזר , שבין תלמידיו המובהקים נמנו ר' עקיבא , ר' אלעאי , אביו של ר' יהודה ועקילס הגר , מייחסים את מדרש פרקי דרבי אליעזר ואת הספר אורחות חיים או צוואת רבי אליעזר הגדול . אגדות רבות נקשרו סביב דמותו של ר' אליעזר הגדול , וכידוע , ייחודם של סיפורי האגדה בכלל , ושל האגדות בשבחם של גיבורים נערצים בפרט הוא , שאין הם בבחינת הטפה מוסרית ודתית ישירה , אלא , כפי שכבר הבהיר פרנקל , תיאורים עלילתיים . והואיל והלגנדות הללו הן בעלות עיצוב אמנותי , הרי יש בהן חשיפת מהות אנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן