שלושה סיפורים וסיפור על חורבן הבית, גורמיו ותוצאותיו

אביגדור שנאן חורבן בית המקדש השני הוא מן האירועים שהטביעו חותם קשה על עם ישראל , קורותיו , מחשבתו וספרותו לאורך ימים ושנים , ובהקשרים חברתיים והלכתיים רבים נודע לו תפקיד ומעמד אף בימינו . חז"ל — אשר ראשוניהם היו עדים לאירוע עצמו ואשר ממשיכיהם צירפו אליו את מוראות כישלונו של מרד בר כוסיבא ואירועים היסטוריים קשים אחרים שאירעו בתקופתם — עסקו בו רבות , ובין השאר תיארו את תוצאותיו או ביקשו להבין את גורמיו . עיסוקם של חכמים בסוגיית החורבן , גורמיו ותוצאותיו לא הונע בהכרח ובעיקר על ידי שאיפה אובייקטיבית לתיאור היסטורי מהימן של האירועים למען הדורות הבאים , אלא מתוך מגמה חינוכית אקטואלית המבקשת להפיק את הלקחים האפשריים מן המאורעות , וכך לחנך את שומעי לקחם בהווה ובעתיד ולסייע במניעת הישנותם של אירועים כאלה . במסגרת רחבה זו נמצא במדרש העוסק במגילת החורבן , מדרש איכה רבה ' , מחזור של כעשרה סיפורים על אירועי החורבן , מחזור המאורגן סביב הפסוק "על אלה אני בוכיה" ( איכה א , טז ) והמקונן על גורלן המר של דמויות שונות באותם ימים נוראים . סביר להניח , שמחזור סיפורים זה נבנה בידי עורך המדרש על יסוד סיפורים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן