מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית

פרו ' 9 יואב אלטגו '' ן סהמהלקה ל 90 רות עם ישראל באוניברסיטת המבקרים במעשה ם'ס / ר , היה ראש הקתדרה לחם'דו /* ג \ יש שיינדרסן . 9 ר 9 / אלטטי'ן הוא ro D > tv n מתודת הקרוקר ת'ס ^ ולוגיה של םפרות nv * טראל' והאורך הראשי והםי'םד של 0 י 13 ר > wrriDfrf rxjx . IID ' O njjiv הםי / 3 ר היה / די . תחומי המחקר שלו הם ה £ > 0 ר ™ החםיד'ת והפולקלור היהודי וברנר 0 ( 1 ם אלין פ \ unu LIU 1 יט '_ 11 ט . ^ 0 רי 1 > 1 ti' > 11 'u : 1 שר ( רוש'ל 'Djy £ >;( 1 Diynj 'ron ^ »; y'oj Q' 21 ' \) - 3 & 1 n rwuurj , ( נת-י £ לר - תקרי - nqr ' f כס'ס / ר / הראש // ש ? » ? נחמ / סנרםלנ ( תשמיד ;( חאקסטאז רי / י 0 . י / 0 י התם'ד מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית מוגשים ליואב אלשטיין תימה סדרת מחקריס בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית מוגשים ליואב אלשטיין עורכים אבידב ליפסקר ילה קושלבסקי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן