מטקסט לקונטקסט: הקורא ותהליך המשמוע ב"חדר" ליובל שמעתי

ננסי עזר בספרה הפואטיקה של הפוסט מודרניזס , 1988 ) עמ' '( 7 יוצאת לינדה הטשיאון נגד 2 ההבחנות של אלן וויילד , 1981 ) עמ' , ( 131 שלפיהן העולם המודרני היה "עולם שנזקק , "לתיקון בעוד העולם הפוסט מודרני הוא "מעבר לכל . "תיקון בעקבות בארת , היא טוענת , שהפוסט מודרניזם פועל להראות שכל המערכות השונות , המנסות לסדר את העולם ולהעניק לו משמעות , אינן טבעיות או נתונות ואמיתותיהן אינן נצחיות או אוניברסליות , אלא מותנות בהקשר האידאולוגי הסמוי שבו הן נוצרו . עובדה זו קובעת גם את ערכן וגם את מוגבלותן . הסירוב המכוון להציע מערכת לכידה מקיפה שתעניק לעולם משמעות , מלבד משמעות 3 סותרת , מצומצמת , ותלויה בהקשר , מעצב את הרומן חדר ( עם עובד , ( 1999 הן מבחינה צורנית והן מבחינה תימטית . הטקסט , שלושה סיפורים מחוסרי מוחלטות , שהסדר שלהם והקשרים ביניהם חידתיים , קורא תיגר על המוסכמות הז'אנריות והנרטיביות ומתריס כנגד כל קריאה יציבה ומאחדת . הקורא נדרש למלא תפקיד מודע ופעיל כדי להשיב את הסדר לנרטיב המעורער ולממש אותו כרומן . מתוך חקירת המבנה הרטורי של הרומן מגלה הקורא שהמפתח למשמוע הטקסט טמון בשחזורו של הקונטק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן