תמונה 3 ניקה מסמותרקיה, אלת הניצחון, לערן 200 לפה"ס, מוזאון לובי, פריס