תמונה 2 גל-עד נרמר, מצרים, המאה ‭30-ה‬ לפה"ס, מוזאון קהיר