הפואטיקה של הפלגיאט היבטים של הפלגיאט ביצירת עגנון

יניב חג' בי " אינטרטקסטואליות" היא אחד המונחים המשומשים והמשובשים ביותר בחקר הספרות . המונח נטבע לראשונה בידיה של קריסטבה שהגדירה אותו במילים האלה : " בחלל של טקסט נתון , כמה הגיות , נטולות מטקסטים אחרים , מצטלבות ומנטרלות זו 1 את . "זו הגדרה זו ביקשה לתאר את השיח כולו , סינכרונית , ואינה מונח ספרותי צר 3 2 המסתפק בחקר דיאכרוני של המקורות הטקסטואליים המרכיבים יצירה נתונה . 4 האינטרטקסטואליות הרטורית היא אחד המניפסטים של האינטרטקסטואליות הקריסטביאנית , הדיסקורסיבית . מושגה המקורי של קריסטבה אינו ניתוח הופעות רטוריות , ברמות מודעות שונות , של טקסטים שונים בתוך טקסט ספרותי נתון . היא אופן * מאמר זה הינו גרסה שונה של רעיונות שהופיעו בעבודת דוקטורט "שירת האין המוחלט" ( בר אילן , ( 2002 ופורסמו בספר לשון , היעדר , משחק — יהדות וסופר סטרוקטורליזם בפואטיקה של ש "י עגנון , ירושלים , , 2007 עמ' . 116-110 Roudiez , Leon S .. translation : Gora Thomas . Jardine , Alice & Roudiez , Leon S ., Oxford Julia Kristeva , Desire in Language : A Semiotic Approach to Literature and Art , editor : 1 1984 , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן