הומור יהודי במחלצות עבריות על "ממבחן הצבא" לשלום עליכם בתרגום י"ד ברקוביץ

גידי נבו קדם מבוא או הערה על תרגום יצירותיו היידיות של שלום עליכם הורקו לעברית בשתי סדרות של תרגומים י הראשונה , הידועה , הקלאסית , היא סדרת תרגומיו של י"ד ברקוביץ , חתנו של המספר ( ומספר בזכות עצמו . ( תרגומים אלה החלו להתפרסם בעשור הראשון של המאה העשרים וכונסו 1 בשנת 1939 למהדורה בת חמישה עשר כרכים בהוצאת דביר . תרגומי ברקוביץ אינם כוללים את כל כתבי שלום עליכם ומהווים למעשה מבחר מכתביו . סדרת התרגומים השנייה היא סדרתו של המתרגם אריה אהרוני . זה החל לעבוד על תרגומו של שלום עליכם בסוף שנות השישים של המאה העשרים ולאחר כשלושים שנה סיים את המלאכה הגדולה שהייתה למפעל חייו . הסדרה כולה ( שהתפרסמה תחילה בהוצאת אל"ף ) כונסה לשמונה עשרה כרכים תחת כנפיה של הוצאת ספריית פועלים . שלא כתרגום ברקוביץ סדרת אהרוני , כפי הנטען , היא סדרה מלאה , שלמה , של יצירותיו היידיות של המחבר , הכוללת אף יצירות שלא נכללו במהדורות ה"אלע ווערק" השונות . לראשונה , טוען אהרוני , מרוכזות כל יצירותיו היידיות של שלום עליכם על במה אחת ( אמנם לא בשפת המקור שלהן . ( כמו כן מצויים בעברית תרגומים של טקסטים בודדים שנעשו בידי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן