הרבי מביאלא בורח מן הישיבה "בין שני הרים" של פרץ ותדמיתה המודרניסטית של החסידות

ניחם רוס יצירתו של י"ל פרץ ( 1915-1852 ) "בין שני הרים" היא בין הנודעות ביותר ביצירותיו ' . "חסידיות"ה אך זוהי גם יצירה שזכתה להתקפות רבות מצד קוראים ומבקרים שונים . עיקר הביקורת נוגעת להאשמתם את פרץ בסילוף בוטה של דמותה האמיתית של התנועה החסידית וערכיה . כך , למשל , ניסח את הדברים ש"י עגנון : רעיונות שמפרכסים בציוריו = ] של פרץ ] וציוריו שמקיפים את הרעיונות , דבר אין להם לא עם חסידים ולא עם חסידות . אפילו אתה בולש את כל המקומות שהיו שם חסידים מימות הבעש"ט ועד עכשיו ואתה מביא את כל החסידים לידי דיבור , אי אתה שומע אפילו דומה לדומה ממה שאותו חסיד שבציור "בין 2 שני הרים" מדבר . "שם כיצד בדיוק סולף זיכרונה של החסידות האותנטית בעלילת "בין שני ? "ריםה מה הניע מחבר בתר מסורתי וחילוני כי"ל פרץ להקדיש יצירות רבות להחייאת זכרה של החסידות , ומה גרם לו לבחור בסילוף ספרותי של דמותה ? בדברים שלהלן אשתדל להציג את "בין שני הרים" כמקרה מבחן יעיל ומובהק במיוחד , המאפשר דיון בתופעה ספרותית נרחבת , היא הכתיבה הנאו חסידית בראשיתה של המאה העשרים . א . עלילת 'יבין שני הרים" היצירה מתמקדת בדמותו המקסימה והאב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן