זום התודעה המיסטית עיון באופיה של ההתנסות המיסטית ובדרכי עיצובה הספרותיים בסיפור "אורח נכנס" לר' נחמן מברסלב

צבי מרק מלבד שלוש עשרה המעשיות המצויות בספר סיפורי המעשיות של ר' נחמן מברסלב 1 ידוע לנו על עוד למעלה מחמישים סיפורים שסיפר ר' נחמן . קבוצה חשובה מתוך 2 סיפורים אלו המכונה "סיפורים חדשים" התפרסמה במסגרת הספר חיי מוהר"ן והיא חטיבה ייחודית ביצירתו של ר' נחמן . סיפורים אלו חושפים רבדים פחות מוכרים 3 בעולמו של ר' נחמן שאינם נחשפים בכתביו האחרים לא העיוניים ולא הספרותיים . אף בהיבטים הפואטיים מתגלית חטיבת סיפורים זו כתופעה ספרותית יוצאת דופן ומלאת 4 עניין . חטיבת סיפורים זאת טרם נחקרה דייה לא בפני עצמה ולא כמקור השראה חשוב 5 ליוצרים שונים בספרות העברית החדשה . מאמר זה מתמקד אך ורק בסיפור "אורח * מחקר זה ( 430 / 04-4 ) נתמך על ידי הקק הלאומית למדע . תודתי לפרופ' הלל ויס על תרומתו החשובה למחקר . תודה גם לפרופ' משה אידל , לפרופ' חמוטל בר יוסף , לד"ר יוני גארב , לפרופ' יהודה גלמן , ולפרופ' אבי שגיא ולד"ר אלחנן שילה שקראו את המאמר ותרמו בהערותיהם וכביקורתם . 1 ראו יואב אלשטיין , פעמי בת מלך ; חקרי תוכן וצורה בסיפורו הראשון של ר' נחמן מברסלב , רמת גן תשמ"ד , ( 1984 ) עמ' . 7 2 חיי מוהר"ן נכתב בידי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן