רבי עקיבא ובתו של בן כלבא שבוע (בבלי כתובות סב ע"ב-סג ע"א) לבירורה של תפיסת האהבה הרוחנית בסיפור התלמודי

אדמיאל קוסמן " ויאמר ? צא ועמדת בהר לפני . 'ה והנה ה' עובר , ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני . 'ה לא ברוח . 'ה ואחר הרוח רעש . לא ברעש . 'ה ואחר הרעש אש . לא באש . 'ה ואחר האש קול דממה דקה '' ( מל"א , א , יא-יב ) 1 הסיפור על עקיבא וזוגתו לפי נוסח הבבלי כתובות סב ע"ב-סג ע"א . 1 ר' עקיבא רעיא רבן כלבא שבוע הרה . . 2 חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי , . 3 אמרה ליה : אי מקדשנא לך אזלת לביה רב ? . 4 אמר לה : אין . . 5 איקדשה ליה בצנעא ושדרתיה . . 6 שמע אבוה אפקה מביתיה ואדרה הנאה מנכסיה . . 7 אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב . . 8 כי אתא אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי . . 9 שמעיה לההוא סבא דקאמר לה : עד כמה קא מדברת אלמנות חיות ! . 10 אמרה ליה : אי לדידי ציית יתיב תרי סרי שני אחריני .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן