מנגנון בניית הטקסט ועקרונות מטפוריים במבנה המשנה ניתוח פורמליסטי של מסכת קידושין

אורי , 'גרשוביץ ארקדי קובלמן הקדמה למן שנות השמונים של המאה העשרים הניתוח הספרותי של ספרות חז"ל נעשה לנחלת הכלל . לקראת העת ההיא התפתחות תורת הספרות הגיעה לעידן פוסט סטרוקטורליזם , כאשר חיפוש אחרי שלל הנושאים הפוסטמודרניים "הקלאסיים" ( כגון מיניות , מעמד האישה , קול המיעוט '( שמסתתרים מתחת לשטיח הטקסט היה למטרה עליונה . האסטרטגיות הפוסטמודתיות יושמו בנוגע לספרות חז"ל בהצלחה ( רבה יותר או פחות ) 2 בידי חוקרים חשובים והניבו פירות מעניינים שאין להתעלם מהם . החוקרים הפוסט מודרניים שואפים לעתים להתגבר על הסטרוקטורליזם , לעקור אותו , על אף העובדה שבחקר ספרות חז"ל הוא לא הספיק להשתרש , שלא לדבר על הניתוח הפורמליסטי ( נוסח שקלובסקי , טיניאנוב ואחרים , ( שהיה באופנה בשנות העשרים השישים של המאה העשרים והוליד את הסטרוקטורליזם , שבמידה רבה פסח על ספרות חז"ל . על דרך ההגזמה ניתן לומר שהחקר הספרותי של ספרות חז"ל קפץ כמעט ישר מניתוח מסורתי פילולוגי למסתורין של האנליזה הפוסטמודרנית . אחת מהתוצאות של העדר הניתוח הפורמליסטי ביחס לספרות חז"ל היא הזנחת הניסיונות לחקור את המבנה של הצורות הספרותיות הגדולות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן