תוכן העניינים

א . מקרא ומדרש אורי גרשוביץ / מנגנון בניית הטקסט ועקרונות מטפוריים במבנה ארקדי קובלמן המשנה — ניתוח פורמליסטי של מסכת קידושין 11 חגנאל מאק קין והבל — רצח אחד וארבע בגידות 43 אדמיאל קוסמן רבי עקיבא ובתו של בן כלבא שבוע ( בבלי כתובות סב ע"ב-סג ע"א ) — לבירורה של תפיסת האהבה הרוחנית בסיפור התלמודי 59 עידו חברוני הקנה , הארז והרוח — היחס שבין ה"תורה" ל"עולם" בסיפור תלמודי ( תענית כ ע"א-ע"ב ) 103 תמר מאיר היחידים מתענין — עיון במחזור הסיפורים בירושלמי ( תענית א , ד ; סד ע '' ב ) 117 ירמיהו מלחי על מעשים שנרמזו בתלמוד ונתפרשו ברש"י ובמקורות אחרים 139 ב . חסידות צגי מרק זרם התודעה המיסטית — עיון באופיה של ההתנסות המיסטית ובדרכי עיצובה הספרותיים בסיפור '' אורח נכנס" לר' נחמן מברסלב 167 ניחם רוס הרבי מביאלא בורח מן הישיבה — "בין שני הרים' של פרץ ותדמיתה המודרניסטית של החסידות 207 ג . הומור ופולקלור גידי נבו הומור יהודי במחלצות עבריות — על "ממבחן הצבא" לשלום עליכם בתרגום י"ד ברקוביץ 241 תיו * ראופמן "המטפורה הנשית" — בחינת זיקתם של המקסמים במעשייה העממית לגוף האישה 279 ד , ש"י עגנון הלל ויס , יי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן