מקורות

527 " מיליארד דולר , וזה לא , psn , "הסוף עמ' ג . 4 . 11 . 96 , 16 " הוכסט תסגור ארבעה מרכזי מחקר במסגרת הרה ארגון שהיא . "מבצעת הארץ , עמ' ג , 12 . 22 . 12 . 95 ואצלאוויק , , 'פ ויקלנד , , 'ג ופיש , ר' . ( 1979 ) שיטי , עקרונות של יצירת בעיות ו פתרונן . תל אביב : ספרית פועלים . ורפל , פ' . ( 1979 ) ארבעים הימים של מו 0 ה דאג . תל אביב : עם עובד . חזקיה , ע' . (\ 995 ) השפעת שליטה וצורך בסגירות קוגניטיבית על מירתההתנגדות לשינוי ארגוני . עבודת מ . א . המחלקה לפסיכולוגיה , אוניברסיטת בר אילן . טופלר , א' . ( 1972 ) הלם העתיר . תל אביב : עם עובד , ספריית אופקים . טופלר , א' . ( 1984 ) הגל השלישי . תל אביב : עם עובד . טופלר , א' . ( 1992 ) מהפכת העוצמה . תל אביב : ספריית מעריב . מאקיאוולי , נ' . ( 1988 ) הנסיך . תרגום : גאיו שילוני . תל אביב : זמורה ביתן . קון , ת"ס . ( 1970 ) המבנה של מהפכות מדעיות . תל אביב : הקיבוץ המאוחד , ספרי סימן ק ריאה . שגיא , , 'א אליצור , , 'ד וגרינבאום , ז' . ( 1980 ) התנגדות לשינוי תהליכי עבודה בארגון מדומה . מגמות , . 477-467 , 25 Academic Press . in Experime...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן