סיכום

בפרק זה עשינו סיכום ואינטגרציה של הספר כולו . תחילה הוצגו עשרים ואחד גורמים להתנגדות לשינוי העולים מכל הגישות התאורטיות . גורמים אלו סווגו לקבוצות על בסיס כמה צירים : ( א ) מוקד ההתנגדות . הבחנו בין התנגדות למהותו של השינוי , התנגדות לתהליך השינוי והתנגדות ליוזמי השינוי . ( ב ) ממד הזמן . הגורמים סווגו לשינויים המשפיעים על מה שהאדם עיצב במשך שנים בעבר , לשינויים המשפיעים על ההווה , ולשינויים בעלי השפעה על העתיד . ( ג ) מיהו המתנגד : מקבלי ההחלטות או מי שההחלטות משפיעות עליהם . הדרכים להתמודד עם ההתנגדות כוללים אבחון גורמי ההתנגדות , טיפול אישי במתנגדים , בעיקר באמצעות הבעה מילולית בהנחייתו של יועץ ארגוני מיומן והבניה מחדש של תפיסת השינוי , ( reframing ) הפעלת השינוי על פי עקרונות של הוגנות התהליך , והפחתת הנזקים העלולים להיגרם בעקבות השינוי . תקשורת , תמיכה ושיתוף הם שלוש דרכי טיפול המשותפות לכל התאוריות העוסקות בשינוי . הוצגו בפירוט מרכיביו של הטיפול בכל אחת מדרכים אלו . הפרק מסתיים בהצגת הסברה שלפיה תשתנה העמדה כלפי שינוי בעידן המודרני עקב התנסותם הרבה והממושכת של בני האדם בתהליכי שי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן